หจก.สามพี เมดิคอล

ที่อยู่ 115/370 ม.10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 (สำนักงานใหญ่)

14/5361-63 มบ.บัวทองธานี เฟส 17 ม.14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 (สาขาที่ 1)

โทร. 02-594-6037, 081-341-3113 Fax.02-157-9207

EMAIL: suctionbag3p@hotmail.com