ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพี เมดิคอล ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยกลุ่มผู้ชำนาญการทางด้านการพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือแพทย์ สินค้าเริ่มแรกที่ทำการผลิตและจำหน่ายคือถุงใส่สารคัดหลั่งชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพี เมดิคอล ที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำทั้งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐมากกว่า 30 โรงพยาบาล ภายใต้นโยบายสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาสมเหตุผล ที่สำคัญต้องเป็นเลิศทางด้านการบริการ

ปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพี เมดิคอล ให้บริการสินค้าทางด้าน Suction ครบวงจร ตั้งแต่อุปกรณ์ระบบ Pipeline, Regulator, Suction bag, Drainage tube รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบ Vacuum ทั้งหมด โดยทีมงานช่างและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี