เครื่องเป่าพลาสติก ที่ใช้ในกระบวนการผลิตถุง เป็นรุ่นที่ทันสมัย สามารถควบคุมความหนาบางของตัวถุงได้อย่างละเอียดและแม่นยำ
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE